Meelespea Küla

2016. aasta Detsembris saime Linnavalituse poolt kauaoodatud kirjaliku kinnituse, et meile antakse hoonestusõigus Tallinnas Pirital Kase tänaval asuvale krundile. Tegemist on ühe neljandikuga kogukrundist, millele esialgu plaanime ehitada ühe hoone.
Arhitekti Mihkel Tüüri (Kadarik & Tüür Arhitektid) abiga valmis põhiplaan/joonis 800m² suurusega ringikujulisest hoonest lookleva katusemaastiku ja rohelise sisehooviga.
Uues hoones on plaanis alustada tööd Meelespea Waldorflasteaial, teraapiakeskusel ning ökoköögil ja -kohvikul.

I Meelespea Waldorflasteaed

Väikestele lastele pakume lasteaias hubast ja kodust ümbrust nii toas kui aias. Õpetajad on soojad ja emalikud inimesed, kes lapsi armastavad ja soovivad neid mõista nende individuaalsuses.

Oluliseks peame rütmilist elukorraldust. Iga päev teevad kasvatajad lihtsaid koduseid töid – keedavad, koristavad, teevad näputöid, mis loob lastele soodsa atmosfääri mängimiseks. Iga päev me ka laulame, loeme luuletusi ja muinasjutte, mängime ringmänge. Igal nädalal voolime, maalime, joonistame, küpsetame saiakesi, käime matkamas. Igakuiselt muutuvad värvid ja kujundus aastaaegade laual. Igal aastal tähistame ühiselt samu tähtpäevi ja pühasid. Väga tähtsal kohal on laste vaba loov mäng, kus mänguasjad on naturaalsetest materjalidest ja võimalikult funktsioonivabad. Inspiratsiooni mängudeks saavad lapsed matkides head eeskuju pakkuvaid kasvatajaid.

Meie igapäevaellu kuuluvad muinasjutud, mida lapsed kuulevad pikema aja vältel ning mis lõpeb väikese nukulavastusega.

Soovime kujundada maja ümber lapsesõbralikku kodust aeda, mis pakub mitmekülgseid võimalusi nii aiatöödeks kui looduse ja loomadega suhtlemiseks.

Lastevanematele meeldib lasteaia turvaline ja sõbralik õhkkond, individuaalne lähenemine lastele ning tervislike eluviiside, sh toitumise kujundamine.

Armastava suunamise ja korra rüpes lastakse lastel olla lihtsalt lapsed.

II Meelespea Teraapiakeskus
Antroposoofiline kunstiteraapia

Kunstiteraapia võib aidata igas vanuses ja väga erinevate probleemidega kliente. Teraapia eesmärkideks võivad olla näiteks: oma potensiaali tundmaõppimine, tunnete tasakaalustamine, stressi alandamine, kommunikatsioon (nii iseenda kui ka ümbritsevaga). Kasutusel on mitmed erinevad tehnikad ja materjalid, näiteks vesivärvidega maalimine , erinevad joonistamistehnikad, saviga voolimine või kivi tahumine, olenevalt sellest, mida klient vajab. Taotluseks on jõuda mängulisuse ja loovuseni, elavdada fantaasiat ning seeläbi ka inimeses peituvaid enesetervendamisjõudusid. “Terves kehas terve vaim” on küll vana ütlemine, kuid see leiab järjest enam kinnitust tänapäevastes rahva tervise kohta tehtavates uurimustes. Kunstiteraapia sobib hästi ka profülaktilise meetmena.Kunstiga tegeledes kasutame äärmiselt individuaalseid väljendusvahendeid kujutamaks midagi, mida on raske sõnadesse panna või millest me veel teadlikudki pole, kuid mis vajab tähelepanu. Terapeut juhib klienti läbi kunstilise loomisprotsessi näiteks ühekülgsuse juurest tasakaalu juurde, kõik see toimub aga paberil ega vaja verbaalset analüüsimist, omades siiski tagasipeegeldavat mõju. Seeläbi võib saavutada parema sisemise tasakaalu ning tugevdada tahet oma probleeme lahendada ja eluga edasi minna.

Kunstiteraapia eeldab enamasti patsiendi enda aktiivsust ja motiveerib teda seeläbi osalema raviprotsessis. Teraapiat võib vaadata kui uute, tervistavate protsesside harjutamist, mis läbi psüühika võivad mõjutada füsioloogilisi protsesse.

Kunstiteraapia on üks antroposoofilise meditsiini osa ja kõik diplomeeritud kunstiterapeudid on läbinud 4-5-aastase koolituse, milles sisaldub ka meditsiiniline kursus, pool aastat praktikat ja diplomitöö, mis põhineb arsti poolt määratud teraapial konkreetse patsiendiga.

Muusikal on võime meie hinge puuduts, ta kõneleb universaalset keelt ja me kõik oleme kogenud muusika tervendavat jõudu mõnes hetkel oma elus.Antroposoofiline muusikateraapia lähtub muusikast kui tervendavast kunstist, mis erinevate muusika elementide mõju kaudu tugevdab ja toetab inimese tervist ha heaolutunnet ning aitab luua tasakaalu nii kehalisel, hingelisel kui vaimsel tasandil. Antroposoofiline muusikateraapia tugineb antroposoofilisele vaatele inimese, kunsti, haiguse ja tervise mõistmisel.

Antroposoofilise muusikateraapia sessioonil kõlab elav muusika ja teraapiasse pöördunud inimesed on ka ise haaratud muusikategemise protsessi. Kuulamiseks ja muusitseerimiseks kasutatakse traditsioonilisi ja naturaalsest materjalidest valmistatud pille (sh lüüra, kannel, krota, flöödid, gongid, jt puu- ja metallpillid).

Muusikateraapia loob häid võimalusi kahatunnetuse ja meelte arendamiseks, emotsioonide ja käitumise juhtimiseks, tunnetuse ja suhtlemise arendamiseks ning soodustab lõõgastumist ja eneseväljendust.

Eurütmia teraapia

Eurütmia teraapia on liikumisteraapia, mis on olemuslikult seotud eurütmia kunstiga. Eurütmia teraapiat võivad teha lapsed alates 3. eluaastast ning igas vanuses täiskasvanud.

Eurütmia teraapia liigutused ergutavad üksikute organite ja organsüsteemide tööd ning toetavad inimese enesetervendusjõude. Eurütmia teraapia on abistav, kui on vaja organismi liialt nõrku või üleliia tugevaid impulsse stimuleerida või ohjeldada. Lähtuvalt eurütmia olemusest on eurütmia teraapia puhul inimese hingelis-vaimne pool kaasa haaratud, misläbi teraapia mõjub inimesele terviklikult. Seega on võimalik somaatiliste probleemidega tegelemise kõrval tasakaalustada emotsionaalseid kõikumisi ja pingeid ning tugevdada minatunnet, et leida endas uut jõudu ja tahet oma eluga toimetulemiseks. Korrastatud hingelis-vaimne tervis leevendab ka kehalisi vaevusi.

Harjutusi tehakse seistes või ruumis liikudes, vahel kasutatakse abivahendeid (vaskkuulid ja –kepid). Patsient teeb koos terapeudiga talle ette näidatud harjutusi, mida korratakse teraapiatundides vajadusel mitmeid kuid. Kasuks tuleb patsiendi valmisolek harjutusi teraapiatundide vahepeal ka iseseisvalt kodus teha.

Eurütmia teraapia on üks antroposoofilise meditsiini teraapia vormidest. Eurütmia teraapia väljaõppele eelneb 4-aastane statsionaarne eurütmia koolitus. Diplomeeritud eurütmistil on edasi võimalik spetsialiseeruda teraapia suunal, läbides selleks 1,5 aastat kestev teooriaõpe ning sellele järgnev praktikum.

Toitumisnõustamine

Ehkki toidul pole ravimi eesmärki, saab sobival viisil toitumisega paremuse poole suunata paljusid laste ja täiskasvanute tervisehäireid, olgu selleks siis immuunsüsteemi nõrkus, diabeet, ülekaalulisus, reumatoidartriit, vähk, hormonaalprobleemid, kandidoos, mao-ja seedeprobleemid, migreen, psoriaas, aneemia, tsöliaakia, astma, allergia, kõrgenenud kolesteroolitase, vererõhuprobleemid ja väga paljud teised. Ka laste konstitutsiooni tasakaalutusi ja isegi teatud käitumisprobleeme on võimalik toiduga mõjutada. Eriti olulised on tervislikud toitumisharjumused, mis kujunevad välja lapseeas. Kuidas kõike seda teha? Selleks saab tulla toitumisnõustamisele. Leiame ühiselt sobivad sammud toitumise vastavusse viimiseks enda, pere või lapse vajadustega; saame uusi retsepte; õpime valmistama maitsvaid tervislikke toite. Nõuandeid jagame antroposoofilisest inimeseõpetusest lähtuvalt.

III Ökoköök ja kohvik

Küla üksuste toitlustamiseks luuakse maheköök, mis pakkub kohalike talupidajate poolt ning mahepõllumajanduses kasvatatud toodestest valmistatud toitu. Soov on pakkuda kehakinnitust ka küla külastajetel.Tahame pakkuda tellitud toitu kõigile ka allergilistele ja toidutalumatusega inimestele kuna sellist teenust vajatakse kuid pakkujaid on väga üksikuid.